BOLSAS DE ESTUDO PARA NIVEIS POSTOBRIGRATORIOS (NON UNIVERSITARIOS)

Están abertos os prazos para solicitar bolsas de estudo para niveis postobrigatorios non universitarios. O prazo remata o 1 de outubro.

MÁIS INFORMACIÓN, AQUÍ:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html

PROTOCOLO COVID-19

No IES Espiñeira estamos traballando para adaptar o protocolo que elaboraron as Consellerías de Educación e Sanidade para o novo curso 2020-2021. En setembro, o alumando recibirá a información concreta e precisa sobre a aplicación deste protocolo adaptado as necesidades do noso centro.

Para ler este protocolo de carácter xeral clica neste enlace:

“PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021”

Páxinas