Xustificación folga

No caso de secundar a folga, o alumnado menor de idade deberá facer entrega da xustificación de ausencia por asistencia a folga para evitar que esta falta sexa considerada como non xustificada.