Transporte

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR

Cada curso escolar o departamento de servizos de recursos educativos complementarios da Consellería de Educación (Servizo de transporte) establece as medidas para que o alumnado que non ten dereito ao transporte escolar poida facer uso do mesmo cunha autorización excepcional. Estas autorizacións deberá ser solicitadas polo interesado no centro educativo ata o 1 de setembro para os alumnos da ESO e ata o 30 de setembro para os alumnos de bacharelato.