PRP

Os plans de recuperación de pendentes, por departamento, son os seguintes:

 • Artes plásticas.
 • Bioloxía e xeoloxía.
 • Educación física.
 • Física e química.
 • Francés.
 • Inglés.
 • Latín.
 • Lingua castelá.
 • Lingua galega.
 • Matemáticas.
 • Tecnoloxía.
 • Xeografía e historia.