Protocolo folga

A efectos de organizar a atención ao alumnado e informar aos participantes na folga do seu dereitos e deberes, establécese o seguinte Protocolo de intervención para folgas do alumnado.