P.A.S

Persoal de administración e servicios:

Responsable Cargo

Pardavila Boo, Mónica

Administrativa

Outeiral Juanatey, Rosa Clara

Consexe

Triñanez Muñiz, Dora

Limpeza

Lago Vidal, Victoria

Limpeza

Romero Romero, Ramona

Limpeza