FORMALIZACIÓN MATRÍCULA PARA CURSO 2019-20

O alumnado que supere todas as materias na convocatoria de xuño, terá de prazo para se matricular entre os días 25 de xuño e 10 de xullo, ambos os dous incluídos. As datas de matriculación, porén, preferentes serán:

  • Alumnado que se matricula para 1º, 2º, 3º e 4º de ESO: xoves 27 de xuño.
  • Alumnado que se matricula para 1º e 2º de bacharelato: venres 28 de xuño.

ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS

Todos os cursos, agás 2º de bacharelato, recibirán as cualificacións o mércores día 26 de xuño ás 10 horas.
Os/as alumnos/as disporán de xoves 27 e venres 28 para realizaren consultas ao profesorado e, no se caso, reclamaren as cualificacións perante os departamentos didácticos correspondentes.

Páxinas