PROBAS DE ACCESO FORMACIÓN PROFESIONAL. CONVOCATORIA 2017.

Publicada a orde do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017. Se queres acceder á orde que regula a convocatoria ou ao calendario das probas de acceso, preme nos enlaces.

Prazo de inscrición:

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR: RESULTADOS

De acordo o artigo 51º do Decreto 324/1996 do 26 de xullo (DOG 9 de agosto), a xunta electoral do centro proclama aos candidatos elixidos dos diversos sectores para o Consello Escolar:

PROFESORADO:

  • D. CARLOS JAVIER CHOUZA BLANCO (23 votos)
  • D. ALBERTE PAGÁN VÁZQUEZ (23 votos)
  • D. MANUEL PIMENTEL GONZÁLEZ (21 votos)
  • D. LORENZO FRAGA MONTERO (19 votos)

ALUMNADO:

  • D. DANIEL PIÑEIRO GÓMEZ (99 votos)
  • D. PABLO RIAL VÁZQUEZ (65 votos)

Páxinas