PROBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL.

Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. O prazo de presentación das solicitudes será entre o 23 de febreiro e o 9 de marzo de 2018. A proba realizarase o día 20 de abril de 2018 en sesións de mañá e tarde no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

Páxinas