ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR: CALENDARIO, MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS E CARTA DO DIRECTOR ÁS FAMILIAS

A xunta electoral constituída para as eleccións ao consello escolar do IES Espiñeira en reunión celebrada o martes 6 de novembro estableceu o calendario electoral e procedeu ao sorteo dos membros das distintas mesas electorais.

Carta do director aos pais e nais do alumnado do IES Espiñeira.

Páxinas