PROCESO ADMISIÓN 2019-20

En cumprimento do disposto no artigo 13 da orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ponse en coñecemento das familias a seguinte información relativa ao proceso d

LISTAXE DE ADMITIDOS/AS DO CENTRO ADSCRITO

Todos/as os/as alumnos/as do CEIP de Escarabote que exerceron o seu dereito de reserva de praza no IES Espiñeira para cursaren 1º de ESO no curso 2019-20 están admitidos/as. As listaxes están expostas no taboleiro do IES Espiñeira e foron remitidas ao CEIP de Escarabote. Para calquera aclaración ou consulta, contacten coa secretaría do centro de luns a venres de 9 a 14 horas.
 

Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior. Convocatoria 2019.

Xúntase o borrador da Orde pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019. Recorda que o prazo de inscrición é do 7 ao 22 de marzo para o acceso ao grao medio (proba o 28 de maio) e do 28 de xaneiro ao 8 de febreiro para o grao superior (proba o 10 de abril).

Páxinas