ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

  • Presentación de candidaturas: do 7 ao 18 de novembro na secretaría do centro.
    • Candidaturas do profesorado: María José Franco, Margarita Picón e Santiago Gestoso.
    • Candidaturas do alumnado: Alina Fernández, Nuria Freije e Pablo Dieste.
    • Candidatura do PAS: Victoria Lago.
  • Votación alumnado: 28 de novembro de 9:35 a 14:10.
  • Votación familias: 28 de novembro de 10:00 a 13:20.
  • Votación profesorado e PAS: 28 de novembro de 9:35 a 14:10.

 

TRANSPORTE ESCOLAR

A presentación terá lugar o 15 de setembro ás 12:00, o transporte escolar pasará polas respectivas paradas coa antelación acostumada.

Unha vez rematada a presentación os autobuses sairán do centro ás 13:00.

Páxinas