FORMACIÓN ON-LINE GRATUITA

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, co cofinanciamento do Fondo Social Europeo convoca a 6ª Escola Virtual de Igualdade. A Escola Virtual de Igualdade é un programa do Instituto da Muller dirixido á formación en igualdade entre mulleres e homes. Os cursos, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, impártense gratuitamente a través da plataforma virtual www.escuelavirtualigualdad.es A formación conta cun servizo de titoría especializado, así como foros de debate temáticos.

XORNADAS DIVULGATIVAS NO CIQUS

Os alumnos de 2º de Bacharelato participaron nas xornadas de divulgación do Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS) da Universidade de Santiago. Estas visitas pretenden destacar as aportacións da química na mellora da calidade de vida das persoas, así como a importancia da investigación científica e coñecer de primeira mán a realidade dun centro de investigación. Se queredes ver imaxes da visita, pinchade en Extraescolares.

PROGRAMA CLIMÁNTICA INTERCAMBIOS EDUCATIVOS

O programa Climántica Intercambios contempla unha semana de actividades en Canarias e outra en Galicia. As actividades en Canarias programáronse para desenvolverse do 24 ao 29 de novembro de 2014 e as de Galicia do 23 ao 27 de marzo de 2015. A metodoloxía das actividades en cada unha das rexións climáticas esta inspirada na aplicada nos campus xuvenís internacionais.

Páxinas