PROBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE FP (LOE)

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na citada Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

GOODBYE, MATH AND HISTORY: FINLAND WANTS TO ABANDON TEACHING SUBJECTS AT SCHOOL

Finland already has one of the best school education systems. It always ranks near the top in mathematics, reading, and science in the prestigious PISA rankings by the Organisation for Economic Co-operation and Development. Teachers in other countries flock to its schools to learn from a country that is routinely praised as just a really, really wonderful place to live. Ler máis

PROXECTO CLIMÁNTICA INTERCAMBIOS: VISITA DO ALUMNADO CANARIO

O programa Climántica Intercambios contempla unha semana de actividades en Canarias e outra en Galicia. A semana do 23 ao 27 de marzo de 2015 recibiremos a visita do alumnado canario (Colegio Decroly) , Noia (IES Virxe do mar) e Serra de Outes (IES Poeta Añón) no marco das actividades de intercambio iniciadas o ano pasado durante o mes de novembro.

Páxinas