NOTA INFORMATIVA PARA O PROCESO DE ADMISIÓN DURANTE O ENTROIDO 2019

Os días 4, 5 e 6 de marzo non haberá clase e a atención ao público farase no teléfono 881 866 630 de 10 a 13:30 horas.

O formulario de solicitude de admisión pódese descargar premendo na ligazón que se achega:

impreso de admisión

e poderase entregar na secretaría do centro a partir de xoves 7 de marzo.

PROCESO ADMISIÓN 2019-20

En cumprimento do disposto no artigo 13 da orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ponse en coñecemento das familias a seguinte información relativa ao proceso d

LISTAXE DE ADMITIDOS/AS DO CENTRO ADSCRITO

Todos/as os/as alumnos/as do CEIP de Escarabote que exerceron o seu dereito de reserva de praza no IES Espiñeira para cursaren 1º de ESO no curso 2019-20 están admitidos/as. As listaxes están expostas no taboleiro do IES Espiñeira e foron remitidas ao CEIP de Escarabote. Para calquera aclaración ou consulta, contacten coa secretaría do centro de luns a venres de 9 a 14 horas.
 

Páxinas