A partir do luns suspéndese a asistencia do alumnado ao centro

Por orde da Consellería con motivo da pandemia COVID-19, a partir do LUNS 16 de marzo o alumnado non asistirá ao centro ata novo aviso (en principio un período de 14 días).
A actividade lectiva continúa a través das plataformas dixitais ou medios "on line" habilitados para o efecto.
Toda a información e instrucións serán publicadas nesta páxina.
Nota: A pesares da premura desta suspensión, a Consellería pretende facelo progresivo dando a opción da asistencia voluntaria ao centro durante a xornada de mañá, e con vistas a que as familias adopten as medidas necesarias de cara aos próximos días.