NOTA INFORMATIVA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN

Infórmase ás familias que presentaron solicitude de admisión entre o 1 e 20 de marzo para que os seus/súas fillos/as poidan cursar estudos de ESO e/ou bacharelato no ano académico 2019-20 no IES Espiñeira, de que todos/as os/as alumnos/as están provisionalmente admitidos/as (as listaxes provisionais pódense consultar no taboleiro de anuncios do centro). Na vindeira semana, como estaba previsto, hase proceder á publicación destas listaxes xa con carácter definitivo. (nota informativa en formato pdf)