NOTA INFORMATIVA

Nota informativa para a entrega de documentación para beremar (só para alumnado que presentase solicitude de admisión para cursar 1º de bacharelato no IES Espiñeira no curso 2019-20).