PROCESO ADMISIÓN 2019-20

En cumprimento do disposto no artigo 13 da orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ponse en coñecemento das familias a seguinte información relativa ao proceso de admisión para o curso 2019-20.

Para calquera dúbida ou aclaración pregámoslles que se poñan en contacto coa secretaría do centro en horario de 09 a 14 horas.