NOTAS INFORMATIVAS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN

  • Nota informativa para as familias que teñan fillos/as en 6º de primaria nun centro distinto ao CEIP de Escarabote e queiran que os/as seus/súas fillos/as cursen 1º da ESO no IES Espiñeira.
  • Nota informativa para as familias que teñan fillos/as cursando 4º de ESO en centros que non sexan o IES Espiñeira e queiran que os/as seus/súas fillos/as fagan 1º de bacharelato no IES Espiñeira no curso 2019-20.