TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

Transporte escolar gratuito para alumnado de bacharelato, ciclos formativos e formación profesional básica (podes descargar toda a información aquí).
Os alumnos/as que non teñan dereito ao uso do transporte escolar poderán solicitalo con carácter excepcional. Só poderán ser autorizados en precario con carácter revogable:
  • se hai prazas baleiras no correspondente autobús.
  • para uso das paradas xa existentes, sen modificación das rutas nin creación de novas paradas.
  • sen ter necesidade de incorporaciónde acompañante.
Os impresos están en conserxería (tamén aquí) e unha vez cumprimentados entregaránse na oficina do centro ata o día 26 desetembro.