ENTREGA DE NOTAS. XUÑO 2018

As notas entregaranse o luns 25 de xuño ás 12:00. A partires dese momento, ábrese o prazo de reclamacións ás cualificacións ata o mércores 27 ás 12:00. Recórdase ao alumnado que a Consellería non facilita transporte escolar ese día, de maneira que o alumnado deberá vir ao centro polos seus propios medios.