PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIOR. CURSO 2016/2017

Na Orde do 6 de febreiro de 2018 convócanse os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2016/17. Máis información no enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24232.