PROBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO.

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización 2018. Os prazos de matrícula serán: Convocatoria de maio: 12 ao 23 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos. Convocatoria de setembro: 2 ao 9 de xullo de 2018, ambos os dous incluídos. Máis información no enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24075.