ADMITIDOS EN PRIMEIRO FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

A continuación podedes descargar a relación de alumnos/as admitidos en 1º de Formación Profesional Básica de Informática e comunicacións para o curso 2017-2018. Os candidatos que resultaran admitidos deberán formalizar a matrícula do 13 ao 15 de setembro de 2017. 

O alumnado repetidor ou que teña promoción ao segundo curso formalizara a matrícula no mesmo periodo.