FORMACIÓN ON-LINE GRATUITA

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, co cofinanciamento do Fondo Social Europeo convoca a 6ª Escola Virtual de Igualdade. A Escola Virtual de Igualdade é un programa do Instituto da Muller dirixido á formación en igualdade entre mulleres e homes. Os cursos, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, impártense gratuitamente a través da plataforma virtual www.escuelavirtualigualdad.es A formación conta cun servizo de titoría especializado, así como foros de debate temáticos. Ler máis