Horario dos grupos

Se queres descargar o horario lectivo dalgunha das ensinanzas impartidas no centro, pincha no enlace horarios de grupo.