Formación profesional

No IES Espiñeira poderas cursar os seguintes ciclos formativos:

  • Ciclo formativo de grado básico: Informática e comunicacións.
  • Ciclo formativo de grado medio: Instalacións de telecomunicacións.
  • Ciclo formativo de grado medios: Xestión administrativa.
  • Ciclo formativo de grado superior: Administración e finanzas.