Equipo Directivo

O equipo directivo para o curso 2019-2020 está composto por:

  • Directora: Mariana Domínguez Pérez.
  • Xefa de estudos: Sonia Antelo Méndez.
  • Secretaria: María Pardavila Neira.
  • Vicedirectora: Mónica Pérez Arias.