Equipo Directivo

O equipo directivo para o curso 2017-2018 está composto por:

  • Director: Lorenzo Fraga Montero
  • Xefa de estudos: María José García Rivas.
  • Secretaria: Rosa Ventín Pena.
  • Vicedirector: Manuel Pimentel González.